Chuyển đến nội dung chính

Sia - Helium (Lyrics) Video Music

[Verse 1]
I'm trying but I keep falling down
I cry out but nothing comes now
I'm giving my all and I know peace will come
I never wanted to need someone

[Pre-Chorus]
Yeah, I wanted to play tough
Thought I could do all just on my own
But even Superwoman
Sometimes needed Superman's soul

[Chorus]
Help me out of this hell
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I'm down down down
When I've hit the ground
You're all I need

[Verse 2]
And if you let go I'll float towards the sun
I'm stronger 'cause you fill me up
But when the fear comes and I drift towards the ground
I am lucky that you're around

[Pre-Chorus]
Yeah, I wanted to play tough
Thought I could do all just on my own
But even Superwoman
Sometimes needed Superman's soul

[Chorus]
Help me out of this hell
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I'm down down down
When I've hit the ground
You're all I need
'Cause your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium

[Bridge]
You lift me up and I am found
You lift me up before I hit the ground
You lift me up when I'm down down down
You lift me up before I hit the ground
You lift me up and I am found
You lift me up before I hit the ground
You lift me up when I'm down down down
You lift me up before I hit the ground!

[Chorus]
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up when I'm down down down
When I've hit the ground
You're all I need
'Cause your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium
Your love lifts me up like helium

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kiến thức sản phẩm - Vùng đất yêu thương - Vinpearl Nha Trang

- Khu vực: Vùng đất yêu thương
- Vị trí:
Khu quảng trường thần thoại.
- Giờ phục vụ: Cùng giờ hoạt động của VAP.
- Dịch vụ:
+ Pháo đài kẹo ngọt; đu quay thú nhún; đu quay ong bay; đu quay voi bay; xe  đạp kỳ thú; đu quay khinh khí cầu.
+ Thế giới Vintata.