Chuyển đến nội dung chính

POA ALL. RM PAID là gì? Cách đọc Comments trên PMS Opera khách sạn 5 sao

POA ALL. RM PAID
Viết tắt của: Pax own account. Room is paid.
Nghĩa là Khách tự thanh toán hết các chi phí. Tiền phòng đã được thanh toán.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kiến thức sản phẩm - Vùng đất yêu thương - Vinpearl Nha Trang

- Khu vực: Vùng đất yêu thương
- Vị trí:
Khu quảng trường thần thoại.
- Giờ phục vụ: Cùng giờ hoạt động của VAP.
- Dịch vụ:
+ Pháo đài kẹo ngọt; đu quay thú nhún; đu quay ong bay; đu quay voi bay; xe  đạp kỳ thú; đu quay khinh khí cầu.
+ Thế giới Vintata.